Brug en halv dag på at blive introduceret til JTI og få indsigt i jeres egne og hinandens præferencer. Bagefter kan I arbejde videre med at styrke jeres samarbejde, kommunikation og opgaveløsning med afsæt i JTI.

En kort workshop giver jer mulighed for at få et fælles sprog og en fælles forståelse af hinanden.

Inden forløbet

Inden JTI-workshoppen forventningsafstemmer vi om jeres ønsker og formål med forløbet.

Når ønsker og formål er på plads, sender jeg ca. 2 uger inden JTI-workshoppen et elektronisk spørgeskema til alle deltagerne. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål, der hjælper til at afdække den enkeltes præferencer, og det tager ca. 15 minutter at udfylde.

Hvis I vælger individuel JTI-tilbagemelding, inden gruppeforløbet, tager hver tilbagemeldingssamtale op til 1½ time.

Selve forløbet

Nedenstående er et eksempel på en workshop, hvor formålet er en introduktion til typologien i forhold til den enkelte og til teamet som helhed. Hvis I gerne vil have fokus på et bestemt emne, tilpasser jeg øvelserne til emnet. 

09.00-09.15 Forventninger og mål for workshoppen
09.15-10.30 Gennemgang af de 4 dimensioner i JTI inkl. gruppeøvelser og selvscore
10.30-10.45 Resultat af spørgeskema udleveres sammen med hæftet Typeforståelse
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Præsentation af egen JTI-type i plenum
11.30-11.50 JTI-øvelse
11.50-12.00 Opsamling på dagen
12.00 Tak for i dag

Andre typer workshops

Hvis I allerede kender til typologien og tidligere har arbejdet med JTI, kan en workshop naturligvis skræddersys, så den passer  præcis til jeres behov.

Jeg har bl.a. holdt workshops med fokus på videndeling, samarbejde og mødekultur. Fordelen ved at bruge JTI som ramme i disse workshops er, at I allerede har etableret et fælles sprog og en fælles forståelse ud fra typologien, så det valgte emne bliver nemmere at gå til fra flere forskellige vinkler og med en større forståelse for de typer og præferencer, der er i teamet.

Læs mere om JTI.

CVR 36 36 78 57