Teamkompasset bygger videre på Jungs anerkendte teorier omkring typer. Kompasset kobler konkret teamudviklingsteori om roller i et team med teorien bag JTI. På den måde bliver teammedlemmernes typer klare i forhold til de roller, som de foretrækker at varetage i arbejdssammenhæng.

 

I teams er det som regel en fordel, hvis medlemmerne har forskellige kompetencer, færdigheder, personlige egenskaber og præferencer, så de kan supplere hinanden.

 

Teamudvikling

I teams er det som regel en fordel, hvis medlemmerne har forskellige kompetencer, færdigheder, personlige egenskaber og præferencer, så de kan supplere hinanden – også selvom det umiddelbart kan virke nemmere, hvis medlemmerne ligner hinanden.

 

Med JTI og Teamkompasset får I mulighed for at se nærmere på:

 • Hvad kendetegner vores team?
 • Hvor godt kender vi hinanden?
 • Hvordan får vi mest muligt af vores kompetencer?

 

Vi er alle forskellige med hver vores styrker og udfordringer – også når vi skal fungere sammen med andre i et team. Derfor er et godt teamsamarbejde blandt andet afhængigt af, om I er bevidste om egne og fælles styrker og udfordringer.

 

Tillid, respekt, åbenhed og fleksibilitet nøgleord, når I opbygger stabile og vedvarende relationer til hinanden i teamet.

 

Fokus på teamet

Med JTI og Teamkompasset kan I sætte fokus på jeres præferencer for at varetage specifikke roller i teamet. Ved hjælp af øvelser og refleksion bliver det synliggjort, hvordan I supplerer hinanden, og hvor jeres eventuelle ”blinde pletter” er. Med Teamkompasset får I et værktøj, der gør den videre teamudvikling både fokuseret og målrettet.

 

I kan også vælge at arbejde med JTI i teams, hvor I  i højere grad fokuserer på ligheder og forskelle i præferencerne, og dermed jeres forskellige tilgange til forandringer og samarbejde. JTI giver jer mulighed for en mere struktureret drøftelse af jeres teams styrker og udfordringer.

 

De forskellige tilgange kan kombineres til et længere JTI-forløb, så JTI bliver en integreret del af jeres hverdag med et fælles sprog om præferencer, samarbejde, opgaver og teams.

 

Teamkompassets 8 teamroller

Teamrollerne er udtryk for de forskellige måder, alle teammedlemmer bidrager til team. Men hvad karakteriserer de 8 teamroller?

 

Informator
 • Relationsorienteret
 • Fleksibel
 • Tålmodig
 • Hjælpsom
Nytænker
 • Visionær
 • Ide-genererer
 • Individualistisk
 • Eksperimenterer
Formidler
 • Entusiastisk
 • Kontaktskaber
 • Fremtidsorienteret
 • Inspirerer
Analytiker
 • Markedsorienteret
 • Rationelle
 • Præstationsorienteret
 • Argumenterer
Organisator
 • Planlægger
 • Beslutningsvillig
 • Vedholdende
 • Utålmodig
Gennemfører
 • Effektiv
 • Regelret
 • Realistisk
 • Detaljeorienteret
Kvalitetssikrer
 • Kvalitetsbevidst
 • Fakta-orienteret
 • Fokuseret
 • Omhyggelig
Samspilsforvalter
 • Imødekommende
 • Værdiorienteret
 • Samlende
 • Taktfuld

Jeres udbytte af Teamkompasset

 • Et fælles sprog for ligheder og forskelligheder i teamet
 • Et udgangspunkt for udvikling af et mere effektivt samarbejde i teamet
 • Et afsæt til bedre kommunikation i teamet
 • En indikation af teamets balance og styrker

Med udgangspunkt i analysen af teamet og det enkelte teammedlem arbejder vi med konkrete emner og eksempler fra jeres daglige arbejde.

Eksempel på forløb ”Kender I jeres type? ” med brug af Teamkompasset, varighed ca. 3 timer

 • Forventninger og mål for dagen
 • Afdækning af teamets type
 • Hvad er teamets præferencer og opmærksomhedspunkter specielt i relation til opgaveløsning?
 • Øvelser, der tydeliggør de enkeltes og teamets samlede præferencer og roller
 • Forløbet afsluttes med konkrete aftaler til at udvikle teamets samarbejde og dermed opgaveløsning
 • Tak for i dag

 

Læs mere om JTI

Læs mere om JTI – Kender du din type?

Læs mere om JTI workshops

Læs mere om JTI

 

CVR 36 36 78 57