21. februar 2020 · Kommentarer lukket til 8 tips til udvikling · Categories: JTI · Tags: , ,

I JTI-teorien har vi alle sammen præferencer: Det vi bare gør. Det, der er naturligt for os. Vores autopilot. Men fra tid til anden kan det være hensigtsmæssigt at gøre noget andet.

Her får du 8 hurtige tips til at udvikle den modsatte præference.

Introvert/ekstrovert (I/E)

Når du er introvert, lader du op ved at være alene og har ikke det store behov for at tale med nye mennesker.

Træn det ekstroverte ved altid at have et par få, enkle og åbne spørgsmål klar, som du er tryg ved, når du skal møde nye mennesker. På den måde kan du føle dig mere fri i dialogen.

Når du er ekstrovert, lader du op sammen med andre mennesker og kan godt lide at tale og fortælle i mange sammenhænge.

Træn det introverte ved at øve dig i at lytte til det andre mennesker siger og holde opmærksomheden rettet mod dem, og ikke det du selv har tænkt dig at sige.

Sansning/Intuition (S/N)

Hvis din præference er sansning, har du fokus på fakta og det håndgribelige.

Træn din intuition ved at tage en ting fx en blyant, og noter 20 forskellige måder at bruge den på. På den måde får du trænet din forestillingsevne og fantasi.

Hvis du har præference for intuition, er dit fokus på muligheder og fremtiden.

Træn din sansning ved at analysere en udfording, du har lige nu, og skriv FAKTA ned om udfordringen. På den måde får du trænet din evne til at forholde dig til fakta og her-og-nu.

Tænken/Følen (T/F)

Når du har tænken som præference, ser du verden ud ud fra logik og analyse.

Træn din følen ved fx at beskrive mennesker, der har haft betydning for dig. Hvordan har de haft betydning? Og hvorfor? På den måde træner du opmærksomheden på dine personlige værdier og følelser.

Med følen som præference er værdier og personlig stillingtagen vigtigt for dig.

Træn din tænken ved fx at finde 4-5 måder at løse et konkret problem på og skriv de konsekvenser hvert løsningsforslag vil medføre ned. På den måde træner du at forholde dig analytisk til problemer.

Vurdere/Opfatte (J/P)

Med en præference for vurdering har du det bedst med struktur, rammer og det velkendte.

Træn din opfatte-funktion ved at lade tingene ske og gøre noget, som du aldrig har gjort før – bare i det små. På den måde får du trænet, at alt ikke behøver at være planlagt.

Når du har en opfatte-præference, har du det bedst med fleksibilitet og spontanitet.

Træn din vurdere-funktion ved at øve dig i at gøre den ting færdig, som du er i gang med – i stedet for at starte på noget nyt. På den måde får du trænet at holde øjet på målet.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om JTI, så læs mere her på sitet eller kontakt mig på chp@hr-chp.dk / 29 700 237.

Comments closed.

CVR 36 36 78 57