07. februar 2020 · Kommentarer lukket til Hvad er din JTI-types metafor? · Categories: JTI

Er du en labyrint, en tornado eller måske en korsvej? Læs med, hvis du er nysgerrig på, hvad metaforen for din JTI-type er.

 

16 typer og 8 grupper

De 16 JTI-typer kan grupperes på forskellige måder, da der er lighed på tværs af typerne. En af grupperingerne er at se på den mentale præference (S/N og T/F) typerne foretrækker i forhold til, om de har præference for ekstroversion eller introversion (E/I).

 

Den øvelse gør 16 typer til 8 grupper. Og de 8 grupper kan omsættes til metaforer. Kan du genkende dig selv?

 

Din JTI-types metafor 

 

Labyrinten (INTP og ISTP: Introvert Tænkning)

Labyrinten er et udtryk for en indre analytisk proces, hvor typerne afprøver og undersøger alle retninger. De kan virke holdningsløse udadtil, men når de har analyseret færdigt, er de meget konsekvente i deres holdning – og finder vej ud af labyrinten.

 

 

Tornadoen (ESTJ og ENTJ: Ekstrovert Tænkning)

Typerne ESTJ og ENTJ er hurtige på aftrækkeren. Når de argumenterer og diskuterer sker det med udgangspunkt i logik og på en måde, der er en smule overvældende. De kan virke (for) konsekvente og (for) målrettede i forhold til deres omgivelser.

 

Vulkanen (ISFP og INFP: Introvert Følen)

Typerne har fokus på deres egne indre værdier og holdninger. Som en vulkan gemmer typerne deres stærke holdninger bag et tilsyneladende stille ydre. De virker ofte afventende og undersøgende, men tag ikke fejl – i deres stille sind har de en helt klar mening.

 

 

Familieudflugten (ESFJ og ENFJ: Ekstrovert Følen)

ESFJ og ENFJ har et stærkt ønske om, at der er overensstemmelse mellem deres egne og omgivelsernes holdninger og værdier. De har fokus på at få alle med og de menneskelige relationer er i fokus. En familieudflugt skal jo samle alle.

 

Arkivskabet (ISTJ og ISFJ: Introvert Sansning)

Når ISTJ og ISFJ skal løse en opgave, går de til deres indre arkivskab. De trækker den skuffe ud, der indeholder de erfaringer, de har på området og holder de nye tiltag op imod det, de kender i forvejen. På den måde undersøger de, hvad det nye kan bruges til. Hvis det kan bruges.

 

Radaren (ESTP og ESFP: Ekstrovert Sansning)

Som en radar scanner typerne situationens realiteter. De fokuserer på konkrete observationer, på nuet og det, der sker i omgivelserne. Med den viden tager de bestik af situationen, og de skifter gerne kurs, hvis det skal være.

 

 

Lysende pære (INTJ og INFJ: Introvert iNtuition)

Som en anden Georg Gearløs har typerne fokus på den lyse ide. De udvikler hele tiden nye ideer og nye koncepter – som en indre proces. Deres præference for introversion gør, at deres fokus på udvikling ikke altid er synligt for omgivelserne.

 

 

Korsvejen (ENFP og ENTP: Ekstrovert iNtuition)

For disse typer er alt muligt. De får energi af nye ideer og koncepter, og de taler gerne om dem. De scanner deres omgivelser, ligesom personer med en præference for Sansning (ESTP og ESFP), men har mere fokus på det begrebsmæssige end på det konkrete. De ændrer ofte kurs, når de kan se, at der er nye muligheder (og måske bedre) ved det.

 

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, kan du fx læse videre på bloggen eller på Introduktion til JTI.

Og du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 29 700 237 eller chp@hr-chp.dk.

 

 

Comments closed.

CVR 36 36 78 57