Med JTI får I et gennemprøvet og anerkendt personprofilværktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle på os mennesker.

JTI kan bl.a. hjælpe med en konkret forståelse af;

  • Hvorfor din kollega er så lang tid om at svare, når du har et svar parat øjeblikkeligt?
  • Hvorfor detaljerne ikke er ligeså vigtige for din kollega, som de er for dig?
  • Hvorfor din kollega ikke kan forstå, at dine saglige argumenter er langt mere valide end rent følelsesmæssige udsagn?
  • Hvorfor din kollega elsker at lave langsigtede planer, når du helst vil tage tingene, som de kommer?

Teorien bag JTI

JTI tager udgangspunkt i Jungs teorier om psykologiske typer fra 1921, og arbejder ud fra det, man kalder præferencer. Dine præferencer er kort sagt det, du foretrækker at gøre i en situation. Typologien giver dig indsigt i dine præferencer og dermed dine stærke sider og dine udviklingspotentialer. Samtidig kan du lære i højere grad at forstå og acceptere, hvorfor andre mennesker handler, som de gør.

Værktøjet sætter fokus på menneskers forskellighed uden at vurdere eller evaluere. Der er altså ikke en JTI-type, der er bedre end en anden. JTI kan hjælpe os til at forstå ligheder og forskelle mellem os selv og andre. Hvorfor foretrækker vi visse arbejdsopgaver og metoder i stedet for andre og hvorfor har vi let ved at arbejde sammen med nogle mennesker, mens det er sværere med andre?

Dimensioner og præferencer

JTI tager udgangspunkt i fire personlighedsdimensioner, der fortæller om den enkeltes præferencer:

Ekstrovert (E) – Introvert (I): Hvor henter du din energi fra?
Sansning (S) – iNtuition (N): Hvordan opfatter du verden?
Tænkning (T) – Følen (F): Hvordan træffer du beslutninger?
Vurdering (J) – oPfattelse (P): Hvilken livsstil foretrækker du?

Når præferencerne kombineres giver det 16 forskellige JTI-typer. Typer, der har ligheder og forskelle.

Viden om typerne hjælper os til at forstå, hvordan vi foretrækker at arbejde, kommunikere, interagere med andre mennesker og gå til opgaverne. Og det hjælper os også til at forstå, hvorfor andre mennesker foretrækker at gøre det på en anden måde.

Jeres udbytte

JTI giver jer muligheden for at få et fælles sprog og en ramme, der gør det lettere at tale mere åbent om jeres individuelle forskelligheder og styrker samt jeres udfordringer i teamet.

Med JTI får I et godt afsæt for:

  • Øget personlig udvikling
  • Et fælles sprog og en fælles ramme for arbejdet i teamet
  • Øget teamforståelse og mulighed for teamudvikling
  • Bedre kommunikation både i teamet og i forhold til jeres samarbejdspartnere
  • Mulighed for at fokusere på styrken ved jeres forskellighed

Processen

JTI er et godt afsæt i forbindelse med afdelingsseminarer, teambuilding, teamudvikling, mm.

En 3-timers workshop med fokus på introduktion til typologien giver jer mulighed for både at lære jer selv og hinanden bedre at kende, og er dermed en god opstart til det videre samarbejde om fx bedre kommunikation, øget samarbejde og god opgaveløsning.

Læs mere om et eksempel på en workshop her.

CVR 36 36 78 57