24. oktober 2018 · Kommentarer lukket til ESTP – entusiastisk og energisk · Categories: JTI

Er du handlingsorienteret og ligefrem?

Og kan du nogle gange undlade at gøre et projekt færdigt, fordi der er noget andet, der fanger din opmærksomhed?

Så er din JTI-type måske ESTP.

 

Mere om ESTP

 • Som ESTP bruger du din sunde fornuft til at finde pragmatiske løsninger.
 • Du er åben og tilpasningsdygtig, og du har ofte rollen som problemløser bl.a. fordi, at du er god til at få andre med på dine ideer.
 • Du har fokus på fakta og bruger din erfaring, når du skal løse problemer. Teori og abstraktion har ikke din store interesse.
 • Du har et højt aktivitetsniveau og elsker at handle. Og du kan blive rastløs, hvis der går for meget planlægning i den eller når du ikke synes, at der sker noget.
 • Du ser primært regler, procedurer og normer som overordnede retningslinjer, der ikke behøver at følges slavisk. Din opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert tages ud fra den givne situation.
 • Din entusiasme, åbenhed og glæde ved at have det sjovt gør, at du tit er festens midtpunkt – og du nyder at være det.

 

3 gode råd til ESTP

 1. Med din energi og dit behov for, at der skal ske noget, kan du glemme at bruge tid på at skabe overblik og reflektere over de langsigtede virkninger af dine handlinger. Prøv at sætte tempoet lidt ned fra tid til anden, så du også får tid til at fokusere lidt på morgendagen.
 2. Din afslappede holdning til regler og formalia kan gøre, at du af og til kommer galt af sted. Øv dig i at have normer og procedure i baghovedet, inden du handler.
 3. Fordi du er ligefrem og åben, kan du ubevidst risikere at såre andre. Vær bevidst om, at andre mennesker ikke nødvendigvis er lige så ligefremme, som du er.

 

Mest for sjov

5,8% af de godt 80.000 personer, der i 2015 havde udfyldt det danske JTI-spørgeskema, var ESTP.

 

Slogan

Jeg får tingene til at ske.

Bøn

Gud, hjælp mig at tage ANSVAR for mine handlinger, selvom det som regel ikke er min fejl

 

Vil du vide mere?

Har du lyst til at læse mere om JTI, kan du gøre det her på sitet.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig på tlf. 29 700 237 eller chp@hr-chp.dk.

 

16. oktober 2018 · Kommentarer lukket til ISFJ – når pligten kalder · Categories: JTI

Er du loyal og betænksom?

Og kan du nogle gange fokusere så meget på andre menneskers behov, at du glemmer dine egne?

Så kan det være, at din JTI-type er ISFJ. Læs med og se, om du kan genkende dig selv.

 

Mere om ISFJ

 • Som ISFJ har du fokus på detaljer, fakta og realiteter.
 • Du arbejder bag kulisserne og har ikke det store behov for opmærksomhed.
 • Du har en forkærlighed for stabilitet, struktur og tradition.
 • Du tager gerne ansvar for opgaver, og når du gør, følger du dem til dørs. Du løser den på dem rigtige måde og til tiden – naturligvis.
 • Du er meget opmærksom på andre menneskers behov og følelser.
 • Du har det godt med at støtte og hjælpe andre. Både på dit job og i dit privatliv.
 • Du er rolig og fattet, men når man lærer dig at kende, opdager man hurtigt, at du også er livlig, intens og humoristisk.

 

3 gode råd til ISFJ

 1. Fordi dit fokus oftest er på andre mennesker, kan du glemme dig selv og dine egne behov i processen. Husk på, at det kan være på sin rette plads at sige stop eller nu er det nok. Du har også en plads og en ret.
 2. Dit behov for stabilitet gør, at du kan være skeptisk overfor nye ideer og projekter. Øv dig i at give ideerne en chance, inden du evt. afskriver dem.
 3. Du kan blive så optaget af, hvad du skal og hvordan du skal gøre det, at du får et dystert syn på fremtiden. Mind dig selv om, at livet er til for at leves – dine pligter er kun en del af det. Der skal også være tid til at have det sjovt.

 

Mest for sjov

7,8% af de godt 80.000 personer, der i 2015 havde udfyldt det danske JTI-spørgeskema, var ISFJ.

Slogan

Jeg arbejder bag scenen.

Bøn

Gud, hjælp mig til at være mere afslappet og hjælp mig til at være det på den helt rigtige måde

 

Vil du vide mere?

Har du lyst til at læse mere om JTI, kan du fx gøre det her på sitet.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig på tlf. 29 700 237 eller chp@hr-chp.dk.

 

08. oktober 2018 · Kommentarer lukket til ESFJ – omsorgsfuld og ordentlig · Categories: JTI

Er du god til at samarbejde og skabe den gode stemning i teamet?

Kan dit ønske om harmoni og stabilitet nogle gange gøre, at du holder dine egne synspunkter og holdninger tilbage?

Så kan det være, at din JTI type er ESFJ.

 

Mere om ESFJ 

 • Som ESFJ har du det bedst, når der er plads til menneskelig varme og omsorg i det daglige arbejde.

 

 • Du sætter en ære i at fuldføre dine opgaver tilfredsstillende og til tiden.

 

 • Du er opmærksom på andre menneskers behov og ønsker.

 

 • Med din varme og ægte interesse for andre mennesker, er du god til at huske små detaljer fra dine kollegaer og venners liv og historier – og du er altid klar til at tale tingene igennem.

 

 • Du er optaget af, hvad der er rigtigt og forkert. Det gør, at du kan blive såret, hvis andre ikke deler dine holdninger.

 

 • Du kan lide rammer og effektive systemer.

 

 • Du tager beslutninger ud fra fakta – men har den medmenneskelige side med.

 

 • Du kan lide at planlægge, beslutte og handle i en fart. Det gør, at du kan handle lidt for hurtigt, så du ikke har alle nuancerne med i dine beslutninger.

Tre gode råd til ESFJ

 • Med dit fokus på harmoni og den gode stemning, kan du være konfliktsky. Prøv at tænke på uenigheder som forskellige meninger om et givent emne, der ikke er direkte forbundet med mennesket bagved. Det er okay at være uenig med en person, selvom du kan lide personen, og vedkommende kan lide dig.

 

 • Fordi du er hurtig på aftrækkeren og altid har andres bedste for øje, kan du glemme at spørge, hvad de egentlig gerne vil have. Undersøg andres ønsker og behov, før du handler.

 

 • Med din opmærksomhed på andres ve og vel, kan du komme til at glemme dig selv, dine følelser og dine holdninger. Giv dig tid til at mærke efter, så dine behov og synspunkter også får spillerum.

 

Mest for sjov

I 2015 var 7,9% af de godt 80.000 personer, der havde udfyldt det danske JTI-spørgeskema ESFJ’ere.  

Slogan

Jeg giver og tager med hjertet.

Bøn

Herre, giv mig tålmodighed og det er lige med det. Tak.

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om JTI, kan du læse videre her på sitet, fx på en af disse sider Introduktion til JTI eller Kender du din type?.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig på chp@hr-chp.dk eller 29 700 237.

 

 

 

 

01. oktober 2018 · Kommentarer lukket til INTP – opslugt af ideer og refleksion · Categories: JTI

Hvis du kan nikke ja til nedenstående spørgsmål, kan det være, at din JTI type er INTP.

Er du analytisk, videbegærlig og elsker frihed?

Kan du af og til glemme at anerkende andre for deres personlighed og bidrag?

 

Mere om INTP

 Som INTP har du det bedst med løse strukturer og en stor frihedsgrad.

 

 • Du har en forkærlighed for at fordybe dig i nye problemstillinger og udviklingsprojekter.

 

 • Du er rolig og reserveret, men når du møder andre, der er optaget af de samme ideer og udfordringer som dig, kan du blive entusiastisk snakkesalig.

 

 • Du fascineres af det teoretiske og abstrakte og arbejder helst på det overordnede plan. Detaljer er jo ikke såååå interessante.

 

 • Du stiller mange spørgsmål, så du kan få fyldt mere viden på din indre tænketank.

 

 • Du har det bedst, når du uforstyrret kan koncentrere dig om at udtænke komplekse og logiske systemer.

 

 • Da dit fokus er på logik og teori, er du sjældent begejstret for alt for meget snak om følelser og værdier – med mindre, at du kan se, at det har en nytteværdi i forhold til den givne opgave eller projektet.

 

Tre gode råd til INTP’ere 

 • Øv dig i at have mere fokus på værdier og følelser – både dine egne og andres.

 

 • Med dit fokus på logik og analyse, kan du komme til at fremstå som kold og upersonlig. Prøv at være mere bevidst om de menneskelige sider af dine beslutninger og overvejelser.

 

 • Vær opmærksom på, at detaljer kan have en stor betydning for et projekt eller en opgave. Anerkend de mennesker omkring dig, der arbejder intents med detaljerne – så slipper du jo langt hen ad vejen for at gøre det.

Mest for sjov

I 2015 var 2,6% af de personer, der havde udfyldt det danske JTI-spørgeskema INTP’ere.

 Slogan

Jeg afskyr uklarhed

Bøn

Gud, hjælp mig til at blive mindre egenrådig, men lad mig gøre det på min egen måde.

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om JTI, kan du læse videre her på sitet, fx på en af disse sider Introduktion til JTI eller JTI som værktøj.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig på chp@hr-chp.dk eller 29 700 237.

 

 

24. september 2018 · Kommentarer lukket til ESTJ – beslutsomhed og styring · Categories: JTI

Er du logisk, praktisk og handlekraftig?

Handler du nogle gange lidt for hurtigt, så du glemmer at gennemtænke de større sammenhænge og mulige konsekvenser af dine beslutninger?

Så er der en vis sandsynlighed for, at din JTI type er ESTJ.

 

Mere om ESTJ

 • Som ESTJ er du god til at planlægge og eksekvere.

 

 • Du stiller store krav til dig selv, og du tager gerne styringen, så du er sikker på, at I kommer i mål.

 

 • Du har fokus på konkrete resultater og udbytte. Så når der sker forandringer i dit liv – både arbejdsmæssigt og privat – er du optaget af, hvad forandringerne betyder for de resultater, du skal opnå.

 

 • Du er jordnær, realistisk og har det bedst i en verden af fakta.

 

 • Når du træffer beslutninger eller skal løse opgaver, trækker du på den erfaring og de kompetencer, du har.

 

 • Da dit fokus er på at nå i mål, er du som regel ikke begejstret for luftige spekulationer og flyvske ideer. Det kan betyde, at du glemmer at se de muligheder og sammenhænge, der kan opstå ved at lade målet hvile et (kort) øjeblik.

Tre gode råd til ESTJ’ere

 • Øv dig i at gennemtænke dine beslutninger, så du ikke kun har fokus på her-og-nu, men også et fremtidigt perspektiv.

 

 • Da du er tilbøjelig til at fokusere på fakta og logik, kan du have tendens til at glemme værdier og følelser. Prøv at være mere bevidst om de menneskelige sider af dine beslutninger.

 

 • Vær opmærksom på, at andre mennesker ikke nødvendigvis har samme beslutsomhed og behov for styring, som du har. Der er faktisk typer, der har det bedst med at tage dagen, som den kommer.

 

Mest for sjov

I 2015 var 12,1% af de personer, der havde udfyldt det danske JTI-spørgeskema ESTJ’ere

Slogan

Jeg kender svaret – spørgsmål er irrelevant

 Bøn

Gud, hjælp mig ikke at styre alting, men hvis du har brug for hjælp, så spørg endelig

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om JTI, kan du læse videre her på sitet, fx på en af disse sider Introduktion til JTI eller JTI som værktøj.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig ganske uforpligtende på chp@hr-chp.dk eller 29 700 237.

 

 

 

17. september 2018 · Kommentarer lukket til ISTJ – forkærlighed for logik og fakta · Categories: JTI

Er du ansvarsbevidst, punktlig og omhyggelig?

Overser du nogle gange det langsigtede perspektiv til fordel for de daglige gøremål?

Så er der en vis sandsynlighed for, at din JTI type er ISTJ.

 

Mere om ISTJ

• Som ISTJ er du seriøs, ærlig, direkte og kan lide at arbejde alene.

 

• Du stiller store krav til dig selv, når det gælder ansvarlighed, struktur og ordentlighed.

 

• Du lader dig ikke styre af impulser, men arbejder vedholdende og systematisk, indtil din opgave er færdig – og du bliver naturligvis færdig til tiden.

 

• Din logik og analyse baserer sig på håndgribelige fakta og detaljer.

 

• Du er i dit rette element, når du bryder en opgave op i logiske delmål og planlægger den ned i mindste detalje.

 

• Da dit fokus er på det logiske og konkrete, kan du have svært ved at forholde dig til for mange nye, flyvske og kreative ideer.

 

Tre gode råd til ISTJ’ere

• Lær dig selv at give plads til nytænkning og kreativitet – start i det små og hjælp evt. dig selv ved  konkretisere ideerne i dit stille sind (også selvom de nye ideer kan være lige lovligt kreative).

 

• Øv dig i at planlægge langsigtet i stedet for at fokusere på her-og-nu. Bonus er, at det faktisk kan give dig endnu bedre mulighed for at strukturere og organisere både i arbejde og privat.

 

• Vær opmærksom på, at andre mennesker ikke nødvendigvis har samme begejstring for logik og fakta. Der er mennesker, der drives af at afprøve nye ideer og metoder, selvom der ikke er en nedskrevet sagsgang eller manual.

 

Mest for sjov

I 2015 var 14% af de personer, der havde udfyldt det danske JTI-spørgeskema ISTJ’ere.

Slogan

Rammer
Regler
Ritualer
– og rigtigt

Bøn

Gud, hjælp mig at bekymre mig mindre om detaljer i morgen kl. 11.41.38

 

Er du ISTJ?

Hvis du vil vide mere om JTI, kan du læse videre her på sitet.

Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 29 700 237 eller chp@hr-chp.dk

10. september 2018 · Kommentarer lukket til ENFP – på utrættelig jagt efter nye muligheder · Categories: JTI

Er du sprængfyldt med gode ideer og har masser af energi? Har andre mennesker nogle gange svært ved at følge med i dit tempo? Så er der en vis sandsynlighed for, at din JTI type er ENFP.

 

Mere om ENFP

 • Som ENFP er du hele tiden på jagt efter nye muligheder, ny indsigt og ny viden.

 

 • Du kaster dig ofte ud i det ene projekt efter det andet, og du gør det med en stor energi og smittende entusiasme.

 

 • Du er fantasifuld, eventyrlysten og du elsker frihed.

 

 • Du kan lide at omgås andre mennesker på en varm og bekræftende måde, og du kan lide selv at blive anerkendt og holdt af.

 

 • Du er i dit rette element, når du sammen med andre kan udvikle og drøfte nye ideer og muligheder. Det er sikkert også dig, der ofte foreslår, at I skal brainstorme, når I kan finde på nye metoder, processer og produkter.

 

 • Da dit fokus er på det nye og spændende, er du som regel ikke pjattet med rutiner og detaljer. Det kan betyde, at du hurtigt mister interessen for projekter og opgaver, når der går drift og fuldførelse i den.

Tre gode råd til ENFP’ere

 • Lær dig selv at prioritere langsigtet både i forhold til tid og opgaver – start i det små, så det ikke bliver for uoverskueligt (og kedeligt)

 

 • Øv dig i at være mere bevidst om detaljerne – detaljer kan faktisk være nødvendige at forholde sig til fra tid til anden

 

 • Vær opmærksom på, at andre mennesker ikke nødvendigvis drives af samme gejst for nye ideer og forandringer – tro det heller ej, så er der mennesker, der trives ganske glimrende med status quo.

 

Mest for sjov

I 2015 var 14,4% af de personer, der havde udfyldt det danske JTI-spørgeskema ENFP’ere.

 

Slogan
Gi’r livet en ekstra tand

 

Bønner
Gud, hjælp mig til at holde tankerne en ti… SE EN FUGL ..ng ad gangen

 

Er du ENFP?

Hvis du vil vide mere om JTI, kan du læse mere her på sitet.

Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 29 700 237 eller chp@hr-chp.dk

06. september 2018 · Kommentarer lukket til JTI er et fantastisk værktøj i dagligdagen · Categories: JTI

1 personprofilværktøj, 4 dimensioner, 8 præferencer og 16 typer.

Kan det gøre en forskel i hverdagen? Hvis du spørger mig, er svaret helt klart: Ja!

 

Faktisk kan jeg næsten ikke sige nok godt om JTI.

Det er efterhånden over 15 år siden, at jeg første gang stiftede bekendtskab med teorien, og siden er JTI blevet en integreret del af min hverdag.

 

Hvorfor er JTI fantastisk?

Udover at JTI er et anerkendt og meget udbredt personprofilværktøj, er JTI også et fantastisk værktøj, da det ikke er evaluerende.

 

JTI kan altså ikke bruges i forbindelse med fx rekruttering. Det vurderer ikke, om den ene eller den anden præference er god eller dårlig. Af samme grund er det heller ikke en test, du udfylder, når du går i gang med JTI, men et spørgeskema. En test har automatisk rigtige og forkerte svar. Det har et spørgeskema ikke.

 

JTI viser, hvordan vi foretrækker at gøre forskellige ting, når vi selv kan bestemme. Det fortæller ikke, om vi er gode til det eller om vi kan løse den ene eller den anden opgave. Langt de fleste af os kan i en vis udstrækning ”det hele”:

 

 • Vi kan lægge planer og tage det som det kommer.
 • Vi kan tage logiske beslutninger, ligesom vi kan tage dem ud fra vores værdier.
 • Vi kan være ekstroverte i nogen sammenhænge, mens vi andre gange foretrækker den indre ro.
 • Vi kan bryde store projekter ned i mindre og mere overskuelige dele, og vi kan også se det store billede.

 

Der er bare forskel på, hvad vi helst vil, når vi kan vælge.

 

JTI og mig selv

Jeg har oplevet, at når jeg er bevidst om min JTI-type og mine præferencer, bliver det meget lettere. Det er fx nemmere for mig at sætte ord på, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør og hvorfor noget er mere udfordrende for mig end andet.

 

Det gør, at jeg er bedre til at reflektere og kan gøre noget andet i en tilsvarende situation, når jeg mener, at det vil være mere hensigtsmæssigt. Jeg bruger altså JTI aktivt og konkret i min dagligdag.

JTI og de andre

Kendskabet til JTI og typerne bruger jeg også i forhold til andre mennesker. Jeg prøver at læse andre menneskers præferencer (hvis jeg ikke kender dem) og dermed pejle mig ind på, hvad der vil være den bedste måde at kommunikere og samarbejde med dem på. Jeg prøver at sætte mig i den andens sted og møde deres præferencer.

 

Bevidstheden om, at alle ikke har samme præferencer er gavnlig i mange sammenhænge. Både i arbejdssammenhænge og privat. Om det er et stort projekt, der skal i gang eller efterårsferien, der står for døren. At have fokus på andres præferencer gør, at jeg bedre kan se mig selv udefra og er bedre til at finde løsninger, der virker. For begge parter.

 

Vil du vide mere om JTI?

Hvis du vil vide mere, om JTI kan du fx læse videre her på sitet.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig på chp@hr-chp.dk eller tlf. 29 700 237.

 

 

 

 

 

.

29. august 2018 · Kommentarer lukket til 2 minutters reglen · Categories: JTI

Og nej, 2 minutters reglen i dette indlæg handler ikke om den historie, som jeg læste, om en arbejdsgiver, der forlagte af sine medarbejdere, at de inden for maximalt 2 minutter besvarede arbejdsrelaterede sms’er og mail. Døgnet rundt. Hvis de ikke kunne leve op til det, kunne han ikke bruge dem.

 

Indlægget handler derimod om 2 forskellige versioner af 2 minutters reglen, og vores JTI-præferencer i den sammenhæng.

 

Det tager kun 2 minutter

 Den ene version af 2 minutters reglen går ud på, at alle de opgaver du har i løbet af dagen, der tager under 2 minutter, skal du løse med det samme. I dit arbejdsliv kan det være alt lige fra at acceptere en mødeinvitation til at sætte opvaskemaskinen i fælleskøkkenet over til at arkivere et dokument.

 

En af begrundelserne til at bruge denne version af 2 minutters reglen er, at du bruger længere tid på at huske, at du skal lave opgaven, end bare at få den gjort med det samme.

 

Udfordringen ved denne fortolkning er, at du bliver afbrudt i det, du er i gang med. Hver gang du gør noget andet end det, du burde eller skulle gøre, tager det dig tid at vende tilbage til opgaven. Afvekslingen – der til tider helt ærligt nok mest kan ses som en overspringshandling – er noget personer, der i JTI-sammenhæng har en præference for P, trives godt med. Specielt hvis det de synes, at det de burde lave, er kedeligt.

 

En anden udfordring er, at ofte tager 2 minutters opgaverne længere tid end de tiltænkte to minutter:

 • Du giver dig til at undersøge mødeindholdet til det møde, du har accepteret, i detaljen
 • Du falder i snak med en kollega ved opvaskemaskinen
 • Journalsystemet er nede lige, når du har bestemt dig for at journalisere

Det kan altså ende med, at du aldrig – eller i hvert fald meget senere – kommer tilbage til din oprindelige opgave, fordi din 2 minutters opgave tog al din tid.

 

Brug 2 minutter på at organisere

Den anden version af 2 minutters reglen stammer fra David Allens bog ”Getting things done”. Ifølge David Allen skal du bruge de 2 minutter på at systematisere og organisere selve opgaven. Du skal altså ikke løse opgaven, men derimod planlægge den.

 

Du kommer fx lige fra et møde, hvor du har fået en række opgaver, og så bruger du 2 minutter på at planlægge, hvornår du skal lave dem. Hvis du er heldig, har du et system, der understøtter dette. Og ellers kan du lave dit eget system, så du hurtigt kan danne dig et overblik over opgavernes omfang. I forhold til JTI vil det specielt være J’ere, der trives med at systematisere og organisere. Det er rart at vide præcist, hvad man skal – og hvornår.

 

JTI og 2 minutter

Alt afhængigt af vores JTI-præferencer er der altså elementer, der tiltaler os ved de to fortolkninger af 2 minutters reglen, mens andre er udfordrende for os.

 

Version 1 tiltaler mest P’ere, da de godt kan lide at springe frem og tilbage mellem opgaverne. Til gengæld kan det være en udfordring for dem, hvis opgaverne bliver alt for skemalagt. De kan ligefrem føle, at de bliver berøvet deres personlige frihed, hvis de alt for præcist ved, hvad de skal størstedelen af tiden, som version 2 lægger op til.

 

Version 2 vil til gengæld være den version, hvor J’ere trives bedst. Her får de for alvor deres præference for at systematisere og organisere i spil. De trives godt med mål, milepæle og planer. Tjeklister bruges som en detaljeret guide til dagens opgaver, mens P’ere i højere grad bruger tjeklister for ikke at glemme noget. Den rækkefølge, hvor opgaverne løses i, er knapt så interessant. De skal nok blive løst.

 

Slutningen på historien

I JTI-sammenhæng er der ikke præferencer, der er gode eller dårlige. Det er ikke bedre at være J end at være P. Bogstaverne er derimod et udtryk for forskellige præferencer. De måder, som vi foretrækker at gøre tingene på. Vi kan godt gøre tingene på en anden måde, men hvis vi helt selv må bestemme, har vi en måde, vi helst vil gøre det på.

 

Og for lige at runde den indledende historie af, skal jeg for en god ordens skyld huske at skrive, at arbejdsgiveren skam selv levede op til sin 2 minutters regel. Det var slet ikke det.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om JTI her på siden: JTI

Hvis du vil vide mere, så kontakt mig endelig på 29700237 eller chp@hr-chp.dk.

 

 

12. juli 2018 · Kommentarer lukket til Er introverte bedre menneskekendere? · Categories: JTI

Er der JTI-typer, der er bedre end andre? Det korte svar er: Nej!

Det lidt mere detaljerede svar er, at vores forskellige præferencer gør, at vi har nemmere ved at håndtere nogle opgaver, situationer og udfordringer end andre.

Hvor henter du energien?

Når du skal finde ud af, om du er introvert eller ekstrovert er en af måderne at reflektere over, hvor du henter energi. Hvornår lader du dine indre batterier op? Og hvornår bruger du af energien?

 

Som introvert bruger du nemlig din energi sammen med andre, mens du lader op, når du er alene. Og som ekstrovert er det lige omvendt. Der samler du energien i samværet med andre, mens du bruger af den, når du er alene. Det kan derfor nemt at tro, at ekstroverte er langt bedre til omgås andre mennesker, men gør det dem så også til bedre menneskekendere?

 

Introverte læser i højere grad andre mennesker 

Forskere fra Yale University er i en ny undersøgelse kommet frem til, at introverte faktisk har en fordel, når det kommer til at forudse forskellige sociale situationer. De er nemlig langt bedre til at læse – og se – andre mennesker.

 

I undersøgelsen blev 1000 testpersoner interviewet om, hvordan de opførte sig, tænkte og følte i forskellige sociale situationer. Og i supplement hertil undersøgte forskerne testpersonernes personlighedstræk. Resultatet af undersøgelsen viste, at de personer, der var bedst til at læse andre, ofte var introverte. Forskerne bag undersøgelsen mener, at det bl.a. skyldes, at introverte bruger mere tid på at observere menneskelig adfærd, end ekstroverte, der i højere grad har travlt med at interagere med andre.

 

Introverte har en skjult styrke

En af forskerne bag undersøgelsen pointerede, at resultatet bl.a. viste, at introverte har en styrke, der ikke værdsættes, da introverte i højere grad er i stand til at forudse, hvad andre mennesker er mest tilbøjelige til at gøre i sociale sammenhænge.

Og det kan du jo som introvert have stor gavn af både i forhold til dit arbejdsliv, privatliv og familieliv.

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil læse undersøgelsen, kan du gøre det her .

Hvis du vil vide mere om præferencer og JTI – og måske blive helt klar på din egen type, så kontakt mig endelig på chp@hr-chp.dk eller læs mere her på sitet.

 

 

CVR 36 36 78 57