Drift er også udvikling!

Løbende udvikling af jeres drift er helt centralt i forhold til at skabe bedre resultater. Involvering, gennemsigtighed og ejerskab  er vigtigt, når I skal udvikle jeres administrative processer.

Når I udvikler jeres drift, er det afgørende, at I inddrager de relevante medarbejdere. Det er medarbejderne, der kender den nuværende proces i detaljen, og dermed har førstehåndsviden om, hvordan den kan optimeres. Og det er dem der, sammen med ledelse, fremadrettet skal handle anderledes og aktivt skabe forandringerne og forbedringerne.

Med udgangspunkt i en ”LEAN-light” tilgang faciliterer jeg processen og stiller løbende spørgsmål, der udfordrer ”plejer” og motiverer jer til at tænke nyt. Målet er, at jeres processer bliver mere fokuserede, og I bliver mere tilfredse.

 

Eksempel på forløb ”Udvikling af arbejdsprocesser”, varighed i alt 2½ dag

Dag 1

  • Klarlægning af formål og mål med udvikling af arbejdsprocessen
  • Detaljeret gennemgang af den nuværende proces inkl. samarbejdspartenere, udfordringer og relationer

Dag 2 – i umiddelbar forlængelse af dag 1

  • Kort gennemgang af den nuværende proces – kvalificering af dag 1
  • Detaljeret design af den nye proces inkl. oversigt over produkter (mailskabeloner, sagsgangsbeskrivelser og lignende), ansvar og deadline

I forlængelse af dag 2 sender jeg alle deltagere en oversigt over de aftalte produkter med angivelse af ansvar og deadline. 

Dag 3 – ½ dag

  • Detaljeret gennemgang og evt. justering af samtlige produkter, så der sikres enighed om jeres nye proces
  • Endelig gennemgang af den nye proces
  • Tillykke med jeres nye proces!

CVR 36 36 78 57