Nye perspektiver med JTI

Med afsæt i et specifikt tema vil workshoppen som udgangspunkt bestå af korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og refleksion set ud fra en JTI-vinkel. På den måde får deltagerne lejlighed til at få nye perspektiver i forhold til f.eks. øget videndeling, bedre møder eller et helt tredje tema.

Det er vigtigt, at både formål og ønsket output med workshoppen, er så tydeligt for alle involverede, som muligt, da det giver jer den bedste mulighed for at handle, når det bliver hverdag igen.

Når JTI anvendes i forbindelse med en workshop, er det en forudsætning, at alle deltagerne kender deres JTI-type.

 

Eksempel på JTI-workshop om ”Bedre videndeling”, varighed 2 timer

  • Formål og ønsket output med workshoppen
  • Kort oplæg om videndelig – set i JTI-perspektiv
  • JTI-inspirerede aktiviteter med fokus på ”Øget videndeling”
  • Fælles konkretisering til metoder for opnåelse af øget videndeling hos jer inkl. handleplan
  • God fornøjelse med jeres fremadrettede videndeling!

CVR 36 36 78 57