Med kendskab til din JTI type får du et godt afsæt for at lære dig selv (endnu) bedre at kende.

 

Persontype

JTI er et gennemtestet personprofilværktøj, der giver dig indsigt i din type, dine præferencer og dermed giver dig mulighed for selvudvikling. Der er ingen typer, der er bedre end andre. Vi er bare forskellige fra hinanden.

 

Hvis I er et team, giver JTI jer mulighed for at lære hinanden at kende på et andet niveau og dermed styrke bl.a. jeres samarbejde og kommunikation. Kendskab til jeres typer kan hjælpe jer til en større forståelse både for jer selv og hinanden.

 

Selvindsigt og selvudvikling

JTI tager udgangspunkt i 4 dimensioner, der handler om

 • Hvor du henter energi fra?
 • Hvordan du går til opgaverne?
 • Hvordan træffer du beslutninger?
 • Hvilken livsstil foretrækker du?

 

I en feedbacksamtale med mig sætter jeg på en uhøjtidelig og lærende facon fokus på JTI dimensionerne og præferencerne, så du kan opleve, hvordan de konkret kommer til udtryk i din dagligdag både på arbejde og privat.

 

Forløb

Hvis JTI skal være en del af et forløb i jeres organisation, skal I tage stilling til, om der skal være en individuel feedback på JTI-typerne til deltagerne eller om feedback skal ske i fællesskab.

 

Der er ikke én rigtig løsning: En fælles feedback har en tidsmæssig fordel her og nu, mens en individuel feedback giver større opmærksomhed og indsigt hos den enkelte. Individuel feedback giver også mulighed for at skabe et fælles JTI-sprog for teamet, inden  opstarten af et samlet forløb.

 

Spørgeskema

1-2 uger inden et JTI-forløb sender jeg et link til et spørgeskema til deltagerne. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål, der hjælper til at afdække præferencerne. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet.

En individuel feedback-session tager op til 1½ time.

 

Eksempel på fælles JTI-forløb ”Kender du din type?”, varighed 3 timer

 • Hvad viser JTI?
 • Præsentation af de fire dimensioner og de otte præferencer
 • Deltagerne foretager løbende selvscore – hvad er deres egen vurdering ift. præferencerne?
 • JTI øvelser, der illustrerer de forskellige præferencer
 • Deltagerne får udleveret resultatet af deres spørgeskema, der sammenholdes med selvscoren
 • De enkelte deltagere præsenterer kort deres type i plenum: Hvad kendetegner mig?
 • Tak for i dag!

 

Selvom din organisation ikke lige står overfor at skulle i gang med et JTI-forløb, kan I sagtens få udbytte af JTI alligevel. Skriv til mig på chp@hr-chp.dk, så finder vi ud af det.

 

Læs mere

Læs mere om JTI

Læs mere om JTI og Teamkompasset

Læs mere om JTI workshops

 

 

CVR 36 36 78 57